Cennik

Pierwsza sesja terapeutyczna trwa 1.5 godziny, koszt 150 zł.

Kolejne sesje trwają 1 godzinę, koszt 100 zł.